Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
26 05.07.2020 Sagidullaev Sharap English (Elementary) 2-Lektsiya 10 8 80 %
27 05.07.2020 Sagidullaev Sharap English (Elementary) 2-Lektsiya 10 8 80 %
28 05.07.2020 Sagidullaev Sharap Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 13 65 %
29 05.07.2020 Sagidullaec Sharap English (Elementary) 1-Lektsiya 10 9 90 %
30 05.07.2020 Sharap Sagidullaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 7 70 %
31 05.07.2020 Sharap Sagidullaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 6 60 %
32 04.07.2020 Sharap Sagidullaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 6 60 %
33 04.07.2020 Sharap Sagidullaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 5 50 %
34 04.07.2020 Sharap Sagidullaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 6 60 %
35 04.07.2020 Sharap Sagidullaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 6 60 %
36 24.06.2020 Kenesbaeva Periyzat English (Elementary) 2-Lektsiya 10 6 60 %
37 23.05.2020 точка Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 13 65 %
38 23.05.2020 Азатова Гульшад English (Elementary) 2-Lektsiya 10 9 90 %
39 23.05.2020 Азатова Гульшад English (Elementary) 1-Lektsiya 10 9 90 %
40 21.05.2020 Sapaeva Aysara Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 15 60 %
41 21.05.2020 Sapaeva Aysara Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 15 60 %
42 21.05.2020 Sapaeva Aysara Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 6 24 %
43 14.05.2020 Узакбергенов С Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 11 55 %
44 14.05.2020 123 Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 14 70 %
45 24.04.2020 Kadem elubaev English (Elementary) 43-Lektsiya 10 4 40 %
46 24.04.2020 Kadem elubaev Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 11 44 %
47 24.04.2020 Kadem elubaev Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 7 35 %
48 24.04.2020 Kadem elubaev English (Elementary) 2-Lektsiya 10 6 60 %
49 24.04.2020 Kadem elubaev Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 8 32 %
50 24.04.2020 Kadem elubaev Informatsiya qa'wipsizligi 2-Lektsiya 20 8 40 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.