Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
26 05.07.2020 Sharap Sagidullaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 6 60 %
27 04.07.2020 Sharap Sagidullaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 6 60 %
28 04.07.2020 Sharap Sagidullaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 5 50 %
29 04.07.2020 Sharap Sagidullaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 6 60 %
30 04.07.2020 Sharap Sagidullaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 6 60 %
31 24.06.2020 Kenesbaeva Periyzat English (Elementary) 2-Lektsiya 10 6 60 %
32 23.05.2020 точка Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 13 65 %
33 23.05.2020 Азатова Гульшад English (Elementary) 2-Lektsiya 10 9 90 %
34 23.05.2020 Азатова Гульшад English (Elementary) 1-Lektsiya 10 9 90 %
35 21.05.2020 Sapaeva Aysara Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 15 60 %
36 21.05.2020 Sapaeva Aysara Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 15 60 %
37 21.05.2020 Sapaeva Aysara Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 6 24 %
38 14.05.2020 Узакбергенов С Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 11 55 %
39 14.05.2020 123 Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 14 70 %
40 24.04.2020 Kadem elubaev English (Elementary) 43-Lektsiya 10 4 40 %
41 24.04.2020 Kadem elubaev Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 11 44 %
42 24.04.2020 Kadem elubaev Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 7 35 %
43 24.04.2020 Kadem elubaev English (Elementary) 2-Lektsiya 10 6 60 %
44 24.04.2020 Kadem elubaev Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 8 32 %
45 24.04.2020 Kadem elubaev Informatsiya qa'wipsizligi 2-Lektsiya 20 8 40 %
46 24.04.2020 Kadem elubaev Informatsiya qa'wipsizligi 2-Lektsiya 20 8 40 %
47 24.04.2020 Kadem elubaev Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 7 35 %
48 24.04.2020 Kadem elubaev Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 6 26 %
49 24.04.2020 Kadem elubaev Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 5 25 %
50 24.04.2020 Kadem elubaev Мағлыўматлар базасы ҳәм МББС 1-Lektsiya 20 7 35 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.