Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
176 25.07.2020 RInat Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 8 40 %
177 25.07.2020 Berdishev Gayrat Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 7 30 %
178 25.07.2020 Berdishev Gayrat Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 9 45 %
179 19.07.2020 Алланазаров Махмуд Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 25 17 68 %
180 19.07.2020 турсунбаев Фархад Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 9 45 %
181 14.07.2020 maxsetbaeva shaxnoza Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 8 40 %
182 08.07.2020 Qqerty Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 4 20 %
183 05.07.2020 Sagidullaev Sharap English (Elementary) 2-Lektsiya 10 8 80 %
184 05.07.2020 Sagidullaev Sharap English (Elementary) 2-Lektsiya 10 8 80 %
185 05.07.2020 Sagidullaev Sharap Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 13 65 %
186 05.07.2020 Sagidullaec Sharap English (Elementary) 1-Lektsiya 10 9 90 %
187 05.07.2020 Sharap Sagidullaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 7 70 %
188 05.07.2020 Sharap Sagidullaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 6 60 %
189 04.07.2020 Sharap Sagidullaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 6 60 %
190 04.07.2020 Sharap Sagidullaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 5 50 %
191 04.07.2020 Sharap Sagidullaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 6 60 %
192 04.07.2020 Sharap Sagidullaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 6 60 %
193 24.06.2020 Kenesbaeva Periyzat English (Elementary) 2-Lektsiya 10 6 60 %
194 23.05.2020 точка Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 13 65 %
195 23.05.2020 Азатова Гульшад English (Elementary) 2-Lektsiya 10 9 90 %
196 23.05.2020 Азатова Гульшад English (Elementary) 1-Lektsiya 10 9 90 %
197 21.05.2020 Sapaeva Aysara Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 15 60 %
198 21.05.2020 Sapaeva Aysara Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 15 60 %
199 21.05.2020 Sapaeva Aysara Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 6 24 %
200 14.05.2020 Узакбергенов С Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 11 55 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.