Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
1251 08.10.2015 Мансур Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 17 85 %
1252 08.10.2015 Мансур Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 15 75 %
1253 08.10.2015 Мансур Ахборот коммуникацион технологиялар 2-Lektsiya 20 19 95 %
1254 08.10.2015 Мансур Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 25 25 100 %
1255 08.10.2015 Jalg'as Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 15 75 %
1256 08.10.2015 Jalg'as English (Elementary) 5-Lektsiya 10 7 70 %
1257 08.10.2015 Jalg'as English (Elementary) 4-Lektsiya 10 5 50 %
1258 08.10.2015 Jalg'as English (Elementary) 3-Lektsiya 10 4 40 %
1259 08.10.2015 Jalg'as English (Elementary) 2-Lektsiya 10 9 90 %
1260 08.10.2015 Atajanov S Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 15 75 %
1261 08.10.2015 Feruza Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 12 60 %
1262 08.10.2015 Abdimuratova M English (Elementary) 1-Lektsiya 10 8 80 %
1263 07.10.2015 Aybek English (Elementary) 1-Lektsiya 10 10 100 %
1264 07.10.2015 Aybek English (Elementary) 1-Lektsiya 10 9 90 %
1265 07.10.2015 Jaksimov A Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 13 57 %
1266 07.10.2015 Базарбаев Р Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 16 70 %
1267 07.10.2015 Allambergenov Alisher Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 6 26 %
1268 07.10.2015 Allambergenov Alisher Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 8 40 %
1269 07.10.2015 11 Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 8 35 %
1270 07.10.2015 Abdambetov Ajiniyaz Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 7 35 %
1271 07.10.2015 ddd Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 0 0 %
1272 07.10.2015 Nursulu Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 9 39 %
1273 07.10.2015 Гульназ Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 16 70 %
1274 07.10.2015 Алламжарова К Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 16 70 %
1275 07.10.2015 Adilbek S Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 13 65 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.