Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
1201 07.10.2015 Adilbek S Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 13 65 %
1202 07.10.2015 Azamat Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 13 57 %
1203 07.10.2015 Hurliman Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 23 100 %
1204 07.10.2015 Saylaw Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 4 20 %
1205 07.10.2015 1 Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 1 5 %
1206 07.10.2015 Кайпова Г Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 15 75 %
1207 07.10.2015 Bekmuratov Alisher Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 5 25 %
1208 07.10.2015 Orinbaev T Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 19 95 %
1209 07.10.2015 Kalmuratov B Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 17 85 %
1210 07.10.2015 Kalmuratov B Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 17 85 %
1211 07.10.2015 Kalmuratov B Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 15 75 %
1212 07.10.2015 Maqset Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 13 65 %
1213 07.10.2015 Рустем Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 17 85 %
1214 06.10.2015 Adelov A Ахборот коммуникацион технологиялар 2-Lektsiya 20 20 100 %
1215 06.10.2015 Miyrbekov B Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 20 100 %
1216 06.10.2015 test12 Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 25 19 76 %
1217 06.10.2015 Samat Q Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 25 25 100 %
1218 06.10.2015 Aybek Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 16 16 100 %
1219 06.10.2015 test12 Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 16 0 0 %
1220 06.10.2015 Atabek Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 15 15 100 %
1221 06.10.2015 Ayjanova H Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 15 14 93 %
1222 06.10.2015 Нурланов А Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 15 14 93 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Naurızov Meyrambek.