Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
101 14.09.2020 Azizov Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 8 40 %
102 09.09.2020 Абдираманова Анар Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 10 40 %
103 31.08.2020 Аймратов Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 12 48 %
104 29.08.2020 22 Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 9 45 %
105 27.08.2020 Raxat Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 8 32 %
106 27.08.2020 Raxat Ахборот коммуникацион технологиялар 2-Lektsiya 20 10 50 %
107 27.08.2020 Raxat Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 25 22 88 %
108 27.08.2020 Raxat Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 5 25 %
109 26.08.2020 Косбергенова Кенжегул Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 9 36 %
110 23.08.2020 Qayipnazarov JOLDASBAY Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 4 16 %
111 01.08.2020 mars Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 1 4 %
112 28.07.2020 Awesbay Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 25 18 72 %
113 26.07.2020 Bawetdinov Muhammed Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 7 35 %
114 25.07.2020 RInat Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 8 40 %
115 25.07.2020 Berdishev Gayrat Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 7 30 %
116 25.07.2020 Berdishev Gayrat Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 9 45 %
117 19.07.2020 Алланазаров Махмуд Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 25 17 68 %
118 19.07.2020 турсунбаев Фархад Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 9 45 %
119 14.07.2020 maxsetbaeva shaxnoza Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 8 40 %
120 08.07.2020 Qqerty Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 4 20 %
121 05.07.2020 Sagidullaev Sharap English (Elementary) 2-Lektsiya 10 8 80 %
122 05.07.2020 Sagidullaev Sharap English (Elementary) 2-Lektsiya 10 8 80 %
123 05.07.2020 Sagidullaev Sharap Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 13 65 %
124 05.07.2020 Sagidullaec Sharap English (Elementary) 1-Lektsiya 10 9 90 %
125 05.07.2020 Sharap Sagidullaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 7 70 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.