Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
1 23.05.2020 точка Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 13 65 %
2 23.05.2020 Азатова Гульшад English (Elementary) 2-Lektsiya 10 9 90 %
3 23.05.2020 Азатова Гульшад English (Elementary) 1-Lektsiya 10 9 90 %
4 21.05.2020 Sapaeva Aysara Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 15 60 %
5 21.05.2020 Sapaeva Aysara Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 15 60 %
6 21.05.2020 Sapaeva Aysara Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 6 24 %
7 14.05.2020 Узакбергенов С Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 11 55 %
8 14.05.2020 123 Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 14 70 %
9 24.04.2020 Kadem elubaev English (Elementary) 43-Lektsiya 10 4 40 %
10 24.04.2020 Kadem elubaev Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 11 44 %
11 24.04.2020 Kadem elubaev Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 7 35 %
12 24.04.2020 Kadem elubaev English (Elementary) 2-Lektsiya 10 6 60 %
13 24.04.2020 Kadem elubaev Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 8 32 %
14 24.04.2020 Kadem elubaev Informatsiya qa'wipsizligi 2-Lektsiya 20 8 40 %
15 24.04.2020 Kadem elubaev Informatsiya qa'wipsizligi 2-Lektsiya 20 8 40 %
16 24.04.2020 Kadem elubaev Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 7 35 %
17 24.04.2020 Kadem elubaev Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 6 26 %
18 24.04.2020 Kadem elubaev Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 5 25 %
19 24.04.2020 Kadem elubaev Мағлыўматлар базасы ҳәм МББС 1-Lektsiya 20 7 35 %
20 24.04.2020 Kadem elubaev English (Elementary) 1-Lektsiya 10 2 20 %
21 24.04.2020 Kadem elubaev Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 5 25 %
22 19.04.2020 Saburov Janibek Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 8 40 %
23 19.04.2020 Abdilarimova Salima Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 4 20 %
24 11.04.2020 uralbaev b Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 7 28 %
25 10.04.2020 Bekbosin Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 6 30 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.