Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
1 14.10.2020 Awesbay Qadirov Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 12 60 %
2 26.09.2020 Аннаразов Руслан Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 5 25 %
3 23.09.2020 Azilxanova Zina Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 16 64 %
4 23.09.2020 Azilxanova Zina Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 8 40 %
5 14.09.2020 Azizov Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 8 40 %
6 09.09.2020 Абдираманова Анар Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 10 40 %
7 31.08.2020 Аймратов Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 12 48 %
8 29.08.2020 22 Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 9 45 %
9 27.08.2020 Raxat Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 8 32 %
10 27.08.2020 Raxat Ахборот коммуникацион технологиялар 2-Lektsiya 20 10 50 %
11 27.08.2020 Raxat Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 25 22 88 %
12 27.08.2020 Raxat Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 5 25 %
13 26.08.2020 Косбергенова Кенжегул Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 9 36 %
14 23.08.2020 Qayipnazarov JOLDASBAY Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 4 16 %
15 01.08.2020 mars Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 1 4 %
16 28.07.2020 Awesbay Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 25 18 72 %
17 26.07.2020 Bawetdinov Muhammed Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 7 35 %
18 25.07.2020 RInat Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 8 40 %
19 25.07.2020 Berdishev Gayrat Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 7 30 %
20 25.07.2020 Berdishev Gayrat Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 9 45 %
21 19.07.2020 Алланазаров Махмуд Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 25 17 68 %
22 19.07.2020 турсунбаев Фархад Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 9 45 %
23 14.07.2020 maxsetbaeva shaxnoza Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 8 40 %
24 08.07.2020 Qqerty Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 4 20 %
25 05.07.2020 Sagidullaev Sharap English (Elementary) 2-Lektsiya 10 8 80 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.