Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
1 10.06.2021 Yaxshimuradova Jansuliw Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 12 60 %
2 10.06.2021 Tleumurtaov Axmadjon Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 11 55 %
3 10.06.2021 Awezova Zernegul Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 12 60 %
4 10.06.2021 Yaxshimuradova Jansuliw Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 10 50 %
5 10.06.2021 Sultamuratova Xurliman Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 13 65 %
6 10.06.2021 Orinbayev Sherzod Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 15 75 %
7 10.06.2021 Awezova Zernegul Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 9 45 %
8 10.06.2021 Sultamuratova Xurliman Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 15 75 %
9 10.06.2021 Tleumurtaov Axmadjon Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 9 45 %
10 10.06.2021 Tleumurtaov Axmadjon Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 7 35 %
11 10.06.2021 Tleumurtaov Axmadjon Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 5 25 %
12 10.06.2021 Tleumurtaov Axmadjon Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 4 20 %
13 10.06.2021 Kengesbaye v Ramazan\ Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 6 30 %
14 10.06.2021 Tleumurtaov Axmadjon Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 8 40 %
15 02.06.2021 Orinbaeva Nurjamal Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 7 35 %
16 22.04.2021 Tleumuratov Axmadjon Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 8 40 %
17 22.04.2021 sherzod sultanbayev English (Elementary) 10-Lektsiya 10 3 30 %
18 22.04.2021 sherzod sultanbayev PKU: Dasturiy injiniring, Kompyuter injiniring, Axborot texnologiyalari 1-Lektsiya 25 10 40 %
19 22.04.2021 sherzodbek sultanbayev Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 16 80 %
20 22.04.2021 Tleumuratov Axmadjon Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 16 80 %
21 22.04.2021 sherzod sultanbayev Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 15 75 %
22 22.04.2021 Sherzod Orinbayev Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 16 80 %
23 22.04.2021 Awezova Zernegul Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 17 85 %
24 22.04.2021 Sultamuratova Xurliman Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 17 85 %
25 22.04.2021 Yaxshimuradova Jansuliw Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 17 85 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.